Khi nhìn vào thẻ bảo hiểm y tế ( BHYT), những người tham gia cần phải hiểu rõ những ký hiệu, biết rõ mình làm việc ngành nghề nào và mức hưởng bảo hiểm y...

Xem Thêm