Thường thì người ta sẽ chỉ thấy việc cô dấu khóc sướt mưới trong ngày rước dâu bởi từ này cô sẽ phải có cuộc sống mới, bên gia đình mới, rời xa căn...

Xem Thêm