Trẻ nhỏ thường được đeo bao chân, bao tay, hoặc đi tất ấm, thế nhưng không cũng đã có rất nhiều hiểm họa từ những sự việc này, như là bị sợi chỉ, sợi...

Sức khỏe giới tính: Theo tin tức cập nhật mới đây một người đàn ông ở Đông Anh Hà Nội nhập viện với tình trạng loét toàn bô v.ù.n.g k.í.n, hoại tử toàn...

Xem Thêm