Người ta vẫn hay nói phụ nữ sau sinh rất hay quên, làm gì quên nấy… và họ vẫn gắn cho câu “não cá vàng”… Cũng có biết bao nhiêu những cái quên...

Xem Thêm