Khi thấy con bò ra từ đống lửa, chị Mỹ liên vội vàng cởi áo của cháu Sơn rồi dùng xăng đổ lên người bé bởi nghe lời người khác nói rằng nếu làm như vậy...

Xem Thêm