Hỏi đáp trực tuyến chuyên hỏi và đáp các thông tin về mọi lĩnh vực sức khỏe bệnh tật tình yêu giới tính trong cuộc sống

Xương chậu là xương dẹt, do 3 xương nhỏ tạo thành xương cánh chậu ở trên, xương mu ở trước dưới, xương ngồi ở sau dưới. Xương chậu có hình cánh quạt,...

Xem Thêm