Theo tin tức cập nhật tại bàng Alabama, Mỹ, một phiên xử tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã bắt buộc phải hoãn lại, khi mà các bác sĩ đã loay hoay đến...

Xem Thêm